Teknik Konular Hakkında Soru-Cevaplar

Vincin Kaldırma Kapasitesi

Bazı insanlar 100 tonluk tabirini kullanırken bazları 300 txm diyorlar. Hangisi doğru?

 

İkisi de doğru. Ancak bir vincin gerçekten ne kadar yük kaldırabileceğini en doğru şekilde görmek için o vinç için hazırlanmış yük kaldırma şemasına bakmak gerekir.

 

Bu şema size merkezden itibaren her uzaklıkta ne kadar yük kaldırabileceğinizi göstermektedir. Gösterilen yük değerleri kabul edilmiş standartlara (Örneğin; rüzgar etkisi, ani hareketler gibi beklenmeyen durumlarda vincin fiziki zarar görmeden ne kadar yükle çalışabileceğini belirleyen standartlar) göre hesaplanır. Hesaplar vincin üretildiği malzemeye ve vinci kontrol etmek için kullanılan sisteme (hidrolik veya elektronik kontroller) bağlı olarak değişir. 

Burada devreye mühendislik becerisi girer: Merkeze yakın ağır yükleri düzenli olarak kaldırmak mı istiyorsunuz yoksa uzak mesafelerde hafif yükleri mi? Belli bir mesafede belirli bir kaldırma kapasitesine mi ihtiyacınız var? Bu ihtiyaçlara göre bom yapısı ve konstrüksiyon değişmelidir. Vince ait yük şeması vincin işiniz için uygun olup olmadığını gösterecektir.

 

Çok farklı konseptler hakkında (çok daha teorik bir bilgi; 100 ton veya daha pratik olan; 300 txm):

100 ton tabiri vincin teorik olarak kolonun merkezinden 1 metre uzakta 100 ton yük kaldırabileceğini ifade eder. Bu durum sadece teoride mümkündür.

Çünkü:

a) Vinç uzun bir bom, kanca ve benzeri ekipmanlarla birlikte çalışır. Söz konusu yükü kaldırmak için bu ekipmanların çıkartılması gerekir ki bunlar çıkartılırsa makineye vinç demek pek mümkün olmaz.

b) Vinç genellikle bir kamyon üzerine monte edilir. Kolonun (Dik bomun) merkezinden 1 metre uzakta kamyonun şasisi bulunduğundan bu mesafede yük kaldırmak zaten söz konusu değildir.

 

100 tonluk bu değer size kolon (dik bom) ve ana bom arasındaki kaldırma silindirlerinin kapasitesi hakkına bir fikir vermek için kullanılır. Tamamen teorik olarak veya pratikte test edilebilir. Genel bir kural olarak belirtmek gerekirse ton üç ile çarpılarak (100 ton x 3 = 300 txm) ton/m değeri bulunur. 

 

Txm (Ton metre) tabiri size vincin gerçek hayatta neler yapabiliceğiyle ilgili daha isabetli bilgiler verir:

3 m’de 100 t

6 m’de 50 t

30 m’de 10 t

(Lütfen bu değerin teorik bir değer olduğunu unutmayın. Çünkü yükü kaldırırken bomun kendi ağırlığını da kaldırmanız gerekir. Bu sebeple hiçbir zaman 3 m’de 100 t bir yük kaldıramazsınız).Yük Kontrol Sistemi

Moment kuvveti, yük ve mesafenin birleşiminden doğar. Bomla veya halat tamburuyla bir yükü indirdiğinizde veya kaldırdığınızda veya bomu farklı bir yöne hareket ettirdiğinizde bunun yüke ve vincin hareketli parçalarına bir moment etkisi olacaktır.

 

Elektronik aksam ve sensörler, söz konusu moment kuvvetini kontrol ederek vincin hareketlerinin makineye ve insanlara zarar vermesine engel olur.Denge Kontrolü

Yük kaldırma diagramında gösterilirken değerler vincin denge ayaklarının tamamen ve düzgün şekilde açık olduğu varsayılmıştır. Maalesef gerçek hayatta bu her zaman mümkün olmaz.  Denge ayaklarının konumlandırılması için vinç operatörünün tecrübe ve sağduyusuna güvenebilirsiniz (ki birçok kaza bunun iyi bir seçenek olmadığını göstermiştir). Veya bu işi elektronik sisteme ve sensörlere bırakabilirsiniz.

 

İnsan hayatı yanlış konumlandırma yüzünden vinç kazasında kaybedilecek kadar değersiz mi?

 

Güvenlik sistemi yanlış kullanımlarda vincin hareketlerini engelleyeceği için doğru denge kontrolüyle vincinizin yük değerlerini artırabilirsiniz. Denge kontrolüne yapılan yatırım kendi kendini ödeyen bir yatırımdır. Çünkü bu sistem vincin verimli çalışmasını sağlayarak iş sahanızı genişletir. Mesela daha önce çalışılamayan alanlarda(kupa önünde vb yerlerde) ve daha dar alanlarda çalışmanızı sağlar.PLE (İnsan Kaldırma Ekipmanları)

Halihazirda yük moment kontrolü ve alan kontrolü bulunan vincinizle bir şeyler kaldırıyorsunuz. Bu vinç için özel tasarlanmış bir sebeple insan da kaldırabilir misiniz?

Birçok ülkede kanunen bu mümkün değil. Bu iş için özel olarak üretilmiş insan kaldırma platformları kullanmanız gerekir. Peki, bu platformları özel kılan nedir?

Platformun yapısı, sensörler ve elektronik sistem… Yüksek güvenlikli yapı, daha çok sensör (bazen çift), farklı yük tutma kontrolleri ve denge kontrolü ……

 

Vinciniz yeterli kaldırma kapasitesine sahipse, sensörler ve elektronik aksamla donatılmışsa insan kaldırmaya uygun hale getirilebilir. Bazı ülkelerde ek donanımlar aranır ve bunların ayrıca kurulması gerekir.

 CE Regulations

Standartlar hayatı kolaylaştırmak için belirlenmiştir. Broşürlerimiz size vincin hangi standartlarda tasarlandığını ve üretildiğini gösterir. Ayrıca yük kaldırma şemasını incelediğinizde de uymanız gereken yük standartlarını görürsünüz. 

Uygulanan standartlara göre üretici veya distribütör ürünün güvenliğini garanti eder. Ürünün üzerindeki CE logosu söz konusu garantiyi işaret eder.

 

Standartlar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Kimi ülkelerde standartlar daha yüksek değerdedir. Avrupa Birliği ülkelerinde bile farklı standart uygulamalarına rastlamak mümkündür.

 

CE sertifikasıyla satılan bir vinç aynı zamanda;

 

a) Tamamlanmamış makineler vincin bir makine olduğu ancak bir araç üzerine (kamyon gibi) monte edilerek güvenli ve düzenli çalışır hale gelebileceği anlamına gelir Uygulayıcı/Montajcı vincin tam sertifikasyonundan sorumlu olarak üreticiden kurulum ve belgelendirme için doğru teknik bilgileri almalıdır.  veya

 

b) Tamamlanmış bir makine olarak satılan vinçlerde uygulayıcı/satıcı/distribütör sertifikasyon ve belgelendirmeyi sağlamakla sorumludur.


UNI EN 12999 HC1 S1 HD4

UNI EN 12999 HC1 S1 HD4


Daha önce de belirtildiği gibi standartlar yaşamı kolaylaştırmak için belirleniyor. Fakat acaba bu harf ve rakam dizisi ne anlama geliyor?

 

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (İtalyan Ulusal Standart Enstitüsü)

 

EN 12999: Avrupa normalarında onaylanmış (yükleyici) vinçler için bir standart.

 

HC1: Vinç, bir yükleyici vinci (bir araca veya sabit bir kaide üzerine monte edilmiş) olarak kabul edilir. Bu ibare; çeşitli kuvvetlerin  vinç parçaları üzerindeki etkilerinin güvenlik faktörü hesaplamalarını gösterir.

 

S1: Bu ibare , kullanım türü (örn. Kanca, çeneli kepçe veya kova) ve bu çeşitli ataşmanların kullanım yoğunluğunu bir gösterir. Tüm bu faktörler, vinç parçaları üzerindeki çeşitli kuvvetlerin güvenlik hesaplamalarını etkilemektedir.

Örneğin;

Kanca için S1, makul ve ortalama bir kullanımı; kova için S1 hafif (Nazik veya yavaş) kullanımı ifade eder.

Standart bir yükleyici vinç, kereste ve hurda işlerinde düzenli olarak çalışmak için tasarlanmamıştır. 

 

HD4: Bu ibare, vincin yükü artan hızla (hesaplamalar için daha yüksek bir güvenlik faktörü gerektiren) kaldırdığı anlamına gelir. Bu kuvvetleri sınırlayan özel bir kontrolünüz varsa (yani, yükü hafifçe kaldırmak), aynı standart HD5 olarak sınıflandırılabilir ve daha yüksek yükleri kaldırabilirsiniz.


Yük Diagramları Gerçeği Yansıtıyor mu?


Dünya çapında bilinen bazı markaların geri kalanıyla karşılaştırıldığında, farklı bakış açılarına sahip oldukları görülüyor.

EFFER olarak, mühendisliğimizle gurur duyuyor ve  her vinç operatörünün ihtiyaç duyduğu bilgileri açık ve net olarak gösteriyoruz.


Dinamik ve Statik Yük Diagramları


Statik bir yük diagramı, vincin ancak taşıyabileceği yük değerlerini gösterir – vinç bu yükü ne yukarı ne aşağı kaldırıp indiremez… 

Bazı şirketler statik ve dinamik yük diagramları kullanır - doğru olanı aldığınızdan emin olun.

EFFER yük diagramları her zaman dinamiktir.


Yük Diagramları: Vinç Hangi Yüksekliğe Ulaşır?


Bazı üreticiler eksi 2'den saymaya başlar; yani kamyon şasisinin yüksekliği sıfır olarak kabul edilir -

gerçek hayatta asla elde edemeyeceğiniz 2 metre yükseklik eklenerek…

 

EFFER sıfırdan başlayarak saymaya başlıyor.


Yük Diagramları: Vinç Hangi Mesafeye Ulaşabilir?


Bazı üreticiler mekanik uzatmaları hidrolik uzatmalar gibi gösterir -

gerçek hayatta gösterilen mesafeye ulaşmak için bu uzantıları satın alıp yanınızda taşımanız ve takmanız gerekir.

EFFER, hidrolik ve mekanik erişim hakkında detaylı ve açık bilgiler verir.Bilgileri paylaşmak isterseniz, aşağıdaki buton'a basmanız yeterli olacak.